Login

Projekty

Nadace ČEZ - schodolez

Nadace ČEZ - schodolez

Základní škola a Mateřská škola Jevišovice získala díky projektu Nadace ČEZ  schodolez. Tento schodolez využijeme pro žáky, kteří  nemohou vystoupit do vyšších pater školní budovy. Schodolez umožní  výuku všem handicapovaným žákům.
Díky novému schodolezu se naše škola stala prakticky bezbariérovou, jelikož je možné použít jej na jakékoliv schodiště budovy. Jsme velice rádi, že i děti upoutané na vozík budou plnohodnotně začleněny do kolektivu i vyučovacích hodin.

Základní škola a Mateřská škola Jevišovice má více budov. Její počítačová třída se nachází druhém patře staré budovy Komenia a byla donedávna pro pohybově znevýhodněné žáky bez cizí pomoci nepřístupná.

Dotace od Nadace ČEZ byla 45000,-Kč.

 

 

Nadace ČEZ schodolez

Výzva č. 57   ZŠ Jevišovice

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo : CZ.1.07/1.1.00/57.0018
Název projektu :  Výzva č.57 ZŠ Jevišovice

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Šablona klíčových aktivit na naší škole:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
Rozpočet projektu : 212 481,00 Kč
Doba trvání individuálních projektů ostatních: 4 měsíce.
Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 9. 2015.
Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2015.

Výzva č. 56

Výzva č. 56

Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jevišovice

reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.2482

Číslo výzvy: 56

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Z nabízených podporovaných šablon klíčových aktivit si naše škola vybrala:

1) čtyřikrát šablonu "Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti"

Učitelé vytvoří 8 různých tematických plánů Čtenářských dílen pro 8 ročníků na celý školní rok 2015/2016. Každý z osmi tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deset Čtenářských dílen na 1 školní rok, které proběhnou v hodinách českého jazyka. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci: nákup nejméně 400 kusů knih (i více od jednoho titulu). Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2) dvakrát šablonu "Zahraniční jazykový kurz pro učitele"

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí, který je zaměřen na zlepšení jazykových kompetencí učitelů.

Žádost o podporu byla škole schválena 7. 7. 2015. Rozpočet projektu 354 062 Kč

 

Nadace ČEZ

Nadace ČEZZ příspěvku Nadace ČEZ škola získala finanční dar 100 000,- Kč na vybudování nového dětského hřiště pro školní družinu.
V době před realizací projektu bylo dětské hřiště (pro školní družinu) nedostatečně vybaveno. Děti měli málo možností pro pohybové aktivity. Ke sportovnímu využití dětí též nově slouží venkovní stůl na stolní tenis. Šplhací soustava a venkovní stůl na stolní tenis lze využít ke zlepšení pohybové koordinace dětí, jejich lepší fyzickou kondici, schopnost orientace v prostoru, zapojování do her a soutěží v rámci školní družiny. 

Projektový záměr EU Peníze do škol

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Jevišovice 34, Jevišovice, 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

E-mail: zs.jevisovice@skolyjm.cz

Www: www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign