logotyp
Login

Aktuality

Mateřská škola zahajuje provoz pro všechny děti od pondělí 10.5.2021 bez testování.

Nahlaste svoje děti k docházce do MŠ na e-amil :

ms.jevisovice@seznam.cz

- nezapomeňte dítě přihlásit i ke stravování

.........................................................................................................................................................

Provoz MŠ je od 12. 4. 2021 podle opatření MŠMT

pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním
(děti, které MŠ navštěvují posledním rokem a děti s odkladem školní docházky).

Veškeré informace k nástupu již máte ve svých e-mailech.

(8.4.2021)
.....................................................................................................................................................
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.
* do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
...................................................................................................................................................

Info - ošetřovné

Zde najdete informace k řešení ošetřovného např.:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné
potvrzení.

.......................................................................................................................
Vzhledem k vážné aktuální epidemiologické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne
(od 1.3.2021) uzavřou i mateřské školy.

Vzdělávání dětí s povinným předškolním vzděláváním bude probíhat distanční formou, sledujte "Úkolníček MŠ" na webové stránce.

(27.2.2021)
................................................................................................................................................................................

Provoz mateřské školy - od 4.1.2021 ve všech třech třídách v běžném režimu                 (6.00 - 16.00) za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

........................................................................................................


Šťastné a spokojené svátky vánoční, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce 2021 přeje mateřská
škola.

******************************

........................................................................................................................

21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.


Ohledně provozu MŠ kontaktujte zástupkyni I.Peksovou. V pondělí 21.12.2020 začínáme s výměnou oken v poslední třídě MŠ a provoz školky předpokládáme pro rodiče, kteří si nemohou vzít volno v práci.
Z tohoto důvodu, po domluvě s zřizovatelem, necháme školku otevřenou, ale požádáme rodiče, kde to nekomplikuje docházku do práce, nechat si dítě doma.

Děkujeme za pochopení.

15.12.2020
..........................................................................................................

Město Jevišovice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Jevišovice tímto oznamuje, že pokud nedojde k výraznému zhoršení epidemiologické situace v městě Jevišovice a okolí otevírá ode dne 16. 11. 2020 provoz mateřské školy.


Žádáme tímto rodiče, aby do školky nevodili děti:

 • máte v rodině pozitivně testovaného člena domácnosti nebo je dítě pozitivní na Covid-19
 • je v rodině nařízeno karántenní opatření (i pracovní)
 • dítě projevuje příznaky onemocnění (respirační problémy, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, kožní onemocnění,....)
 • žádáme o zvážení vodit dítě do školky, pokud berete ošetřovné na jiné dítě v domácnosti nebo pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek
 • Informace přes zástupkyni pro MŠ Bc. Ivou Peksovou, přihlášení na stravu přes vedoucí kuchyně p. Šťastnou.
..........................................................................................................................
Město Jevišovice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Jevišovice tímto oznamuje, že z důvodu zhoršené epidemiologické situace v městě Jevišovice se uzavírá ode dne 26. 10. 2020 provoz mateřské školy, a to na dobu neurčitou.
 

.....................................................................................................................................

Ve čtvrtek 1.října 2020
probíhá soutěž s panem Popelou "SBĚR PAPÍRU".

Každý balík papíru musí být svázaný a popsaný (hmotnost v kg, MŠ + jméno).
Je třeba třídit noviny a kartony, odvoz bude v 8:00 hod. od hlavní budovy základní školy.
Množství nasbíraného papíru nahlásit do MŠ (předat lístek se jménem a hmotnost v kg
do třídy MŠ).
Děkujeme, že šetříte naše životní prostředí a lesy.

............................................................................................................

Od 10.9.2020
se doprovázející osoba dítěte v prostorách mateřské školy pohybuje 
vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu
(zejména
předání, vyzvednutí dítěte).
Děti z MŠ a učitelky MŠ nemusí mít roušku.

Dodržujte 2 metry odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Před vstupem do budovy Komenia použijte desinfekci rukou (u hlavního vchodu).

.............................................................................................................

Mateřská škola zahajuje školní rok 2020/2021 v úterý 1.9.2020.
Rodiče nahlásí dětem stravu u vedoucí stravování p.Šťastné.

Prosíme o dodržení hygienických opatření – dezinfekce rukou u vchodu.

..............................................................................................................

Provoz MŠ


Po dohodě se zřizovatelem školy otevíráme  od 11.5.2020 provoz mateřské školy.
Docházka dětí do MŠ je hlavně pro děti rodičů, kterým uzavření MŠ komplikuje

                              pracovní povinnosti.

Tímto způsobem budeme přijímat pokud nebudeme moci vyhovět všem zájemcům.

V odkazu http://www.msmt.cz/file/52770_1_1/ zasíláme veškeré požadavky na účast dětí ve školce.
Pokud budou splňovat některé faktory rizikové skupiny není možné ho do MŠ přijmout. Zákonný zástupce musí podepsat Čestné prohlášení  http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ ,za které je právně zodpovědný.
Informace jste dostaly od Bc. Peksové. Případné dotazy směrujte na ms.jevisovice@seznam.cz
_____________________________________________________________

Školkovné


Poplatek za školku za měsíc duben nebude vybírán. O dalších platbách Vás bude informovat podle sdělení MŠMT.
______________________________________________________________

Město Jevišovice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Jevišovice tímto oznamuje, že z důvodu zhoršené epidemiologické situace se uzavírá ode

dne 17. března 2020 provoz mateřské školy, a to na dobu neurčitou.
Žádáme rodiče, aby zvážili přítomnost svého dítěte ve školce dne 16. března.

V případě změny situace Vás budeme neprodleně informovat.

=============================================

Zdravíme Vás milé děti a trpěliví rodiče z naší školky, která je bez vás prázdná anezvykle tichá...  Připravili jsme pro vás alespoň pár nápadů, jak se doma zabavit.
Pokud budete chtít, můžete nám napsat vzkaz, poslat fotografie, jak pracujete, co se vám podařilo, co bylo pro vás obtížné na e-mail: ms.jevisovice@seznam.cz
Mějte se krásně a opatrujte zdravíčko!

Vyhledejte si na webových stránkách naší školy - ÚKOLNÍČEK pro děti z MŠ,
kam vám budeme vkládat různé náměty vzdělávacích činností, témata s úkoly,
odkazy na různé webové stránky. 

......................................................................................................................................

POZVÁNKA na BESEDU S RODIČI - čtvrtek 5.3.2020 v 16.00 h.ve Sluníčkové třídě
Beseda se týká rodičů dětí, kteří půjdou s dětmi k zápisu do 1.třídy ZŠ
(i rodičů dětí, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky).
 Téma:
 • školní zralost a školní připravenost

 • zápis dětí do 1.třídy ZŠ

Přítomny budou - učitelky MŠ a učitelka I.stupně ZŠ Mgr. Lenka Líšková
_____________________________________________________________________________
Úplata pro předškolní vzdělávání
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku (dítě dosáhne do 31.8.2019 pěti let, plní povinné předškolní vzdělávání).
Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky. 
_____________________________________________________________________________
Sběr papíru
ze dne 24.9.2019 =  262 kg papíru. Děkujeme všem rodičům a dětem za účast.

_________________________________________________________________________________________
Za celý školní rok 2018/2019 rodiče s dětmi nasbírali celkem
  2323,5 kg papíru. Děkujeme všem, kteří se sběru papíru účastnili.

_______________________________________________________________________________

Naše MŠ se zapojila do projektu  "Celé Česko čte dětem" . Hlavním posláním je oslovit mladou generaci krásou čteného slova a prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Více na www.celeceskoctedetem.cz.

3.10.2016

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Jevišovice 34, Jevišovice, 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign