logotyp
Login

Školní jídelna ZŠ Jevišovice

Poskytování bezplatné stravy 2022/2023

 • V letošním školním roce bude poskytování stravy hrazené z projektu ukončeno 30.06.2022, a to i v případě mateřských škol, které jsou v provozu i o prázdninách. V období prázdnin strava hrazena není.
 • V období červen – září 2022 Úřad práce (ÚP) ověřuje děti pro zapojení do projektu ve školním roce 2022/2023.

Pracovníci kontaktních pracovišť ÚP:

-             informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (červen až září), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let

-             dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu dítě navštěvuje

-             vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu

-             vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítětea zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.

 • Pokud se zákonný zástupce dítěte v uvedené době nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.
 • Děti, které byly ÚP odsouhlaseny pro školní rok 2021/2022 nepokračují ve školním roce 2022/2023 automaticky, musí být znovu ÚP odsouhlaseny - musí splňovat podmínku hmotné nouze v období 06-09/2022.
 • Škola vyzve zákonné zástupce dětí uvedených v tabulkách, aby vyplnili přihlášku ke stravování.
 • zapojení dalších dětí v pololetí školního roku nebude možné (ověřování dětí v 01/2023 nebude probíhat).

 

ZÁSADY PRO ZAŘAZENÍ DÍŤETE DO PROJEKTU:

 • Dítě, které bylo v některém z rozhodných měsíců společně posuzovanou osobou (SPO) na dávce hmotné nouze (HN), ale od následujícího měsíce došlo k odejmutí této dávky/ vyřazení dítěte z okruhu SPO, je přesto způsobilé pro vydání a potvrzení formuláře, a to až do ukončení aktuální výzvy.
 • Pokud se podpořené dítě během školního roku 2022/2023 přestěhuje do jiného zapojeného kraje, kde začne navštěvovat zapojenou školku/školu, je i nadále podpořeno – školy si údaje o dítěti předají mezi sebou.
 • Pokud podpořené dítě během školního roku 2022/2023 začne navštěvovat nezapojenou školku/školu, nemůže být již nadále podpořeno.
 • Pokud dítě navštěvuje zapojenou školku/školu, avšak bydlí a dávky HN jsou vypláceny v nezapojeném kraji, nemůže být podpořeno.
 • Potvrzení o zapojení do OP PMP lze vyplnit i se zákonnými zástupci dvouletých dětí. Školky si následně ohlídají věk dítěte a od doby, kdy mu budou tři roky, mu začnou obědy proplácet. Pokud budou dítěti 3 roky již v průběhu letních prázdnin, bude mít možnost čerpat podporu od začátku měsíce 9/ 2022.
 • Dítě, kterému do 31. 8. 2022 bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2022/2023.
 • Dítě, kterému bude 16 let až po 1. 9. 2022, bude standardně zařazeno do projektu.

 
Změna ceny obědů u cizích strávníků

Vážení strávníci,
 
od 1.2.2022 zvyšujeme cenu obědů - POUZE U CIZÍCH STRÁVNÍKŮ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuální cena obědů u cizích strávníků je  70,- Kč.
Měsíční zvýšení činí cca 200,- Kč

Informace pro strávníky

Stravování na naší škole zajišťujeme vlastní školní kuchyní a výdejem ve školní jídelně v budově Komenia. Máme instalován elektronický systém objednávání a výdeje stravy s využitím osobních čipů, který je rozšířen o možnost objednávání stravy po internetu.

Každý strávník si musí zakoupit čip v hodnotě 100,-Kč . Čip slouží po celou dobu docházky do školní jídelny a vstup do prostoru jídelny v určený čas. Pokud strávník čip ztratí nebo zničí, musí si zakoupit nový.

Stravu si žáci přihlašují nebo odhlašují na další dny u objednacího snímače, který je umístěn ve školní jídelně  nebo prostřednictvím internetu www.strava.cz. U každého pokrmu jsou pro Vaši informaci vyznačené alergeny.

Podmínky platné od 1. září 2020

Každý strávník / žák / musí před započetím odebírání obědů  složit jistinu na účet školy. Pokud nebude jistina složená, nebude mu umožněno stravování v naší jídelně. Finanční jistina bude použita v případě neprovedení platby inkasem z vašich osobních účtů uvedených na přihláškách ke stravování. V případě ukončení stravování vám tato jistina bude vrácena. V případě vyčerpání jistiny a neuhrazení nové nebude strávníkovi umožněno stravování.

Výše finanční jistiny je dána podle pravidelně přihlášené stravy tak, aby pokryly neuhrazený měsíc.

V případě, že bude vyčerpána jistina za obědy, nebude žákovi umožněn odběr stravy .


Následující měsíce se vždy k 15. dni strhne skutečně přihlášená strava za předešlý měsíc.

Prosíme ,nechat rezervu v limitní částce k inkasu!

Kdo má stanovený limit pro jednotlivé platby musí být nejméně 1000,- Kč na každého strávníka.

Kdo má nastaveno bez limitu (nečastější verze) nemusí nic řešit.

Veškeré informace u vedoucí školní jídelny.

Převod jistiny na nový školní rok

 Peněžní jistina strávníků, která byla zaplacena na začátku školního roku, bude převedena na nový školní rok.
 Zájemci o vrácení jistiny (např. přestupující či končící žáci, popřípadě z jiného důvodu, ...) si zažádají u vedoucí školní kuchyně paní Šťastné do 30.6.2021.


Provoz jídelny pro veřejnost

Od 16. 8. 2021 je v provozu školní jídelna i pro odběr stravy pro veřejnost. Informace u vedoucí kuchyně p. Šťastné.

Strávníci,kteří mají ve ŠJ Jevišovice přihlášku ke stravování a složenou jistinu jsou od 1.9.2021 přihlášeni automaticky.

Pokud nebudete mít zájem odebírat stravu je nutné se odhlásit.

tel .                      515 231 243

email                    jidelna@zsmsjevisovice.cz

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

V souladu s vyhláškou č. 272/2021 Sb. navyšujeme od září 2021 finanční limit svačinky kategorie děti do 6 let z 6,- na 9,- Kč děti 7 letí z 7,- na 9,- Kč. 

Měsíčně se stravné zvedne maximálně o 66,- Kč.

Není třeba zvyšovat limity, jistiny.


Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna v Jevišovicích zajišťuje stravování pro žáky školy, zaměstnance, děti v mateřské škole a cizí strávníky. Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit den předem u paní Hilšerové, vedoucí školní jídelny, na telefonním čísle 515 231 243 nebo na email jidelna.jevisovice@seznam.cz


Obědy se platí kolem 10. každého měsíce.


Jana Hilšerová (vedoucí kuchyně)

Blanka Ratkovská
Soňa Koukalová
Iva Svobodová

7-10 let23 Kč
11-14 let25 Kč
15 let a více28 Kč
Veřejnost70 Kč


Mateřská škola :

 

polodenní

celodenní

3-6 letí

30 Kč

36 Kč

7 letí (dosažení 7 let do 31.8.)

33 Kč

40 Kč

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Jevišovice 34, Jevišovice, 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign