logotyp
Login

Základní škola

Z historie školy:

První zpráva o škole v Jevišovicích je z roku 1660, škola byla jen pro děti z Jevišovic. Povinná školní docházka se zavedla až v roce 1774. Škola měla jednu místnost a bylo v ní zapsáno 232 dětí. Druhá třída byla zřízena až v roce 1819. V roce 1826 byla postavena nová přízemní škola. Od roku 1882 byla škola trojtřídní a v roce 1905 pětitřídní. Do školy bylo zapsáno více než 400 dětí. Když se vyučování v prostorách, které Jevišovice dosud poskytovaly stalo nevyhovující, byla v letech 1908 - 1909 přistavěna další část a v roce 1910 otevřena měšťanská škola (2 chlapecké třídy) pro 85 chlapců. Třídy měšťanské dívčí školy byly otevřeny až v roce 1913. Do měšťanské školy docházely denně děti z Jevišovic, Střelic, Bojanovic, Černína, Vevčic,  Boskovštejna,  Prokopova, Rozkoše, Slatiny, Biskupic, Újezda a Pulkova. Podmínky pro vyučování se zlepšily až v roce 1922 postavením Komenia, škola získala další třídy, kreslírnu a tělocvičnu. V roce 1975 byla přistavena část budovy, kde jsou dnes učebny chemie, fyziky a přírodopisu. Od roku 1984 je v provozu nová tělocvična. V posledních letech se zmodernizovalo vytápění, byly vybudovány učebny jazyků a počítačů. Provedly se úpravy podle směrnic EU ve školní kuchyni a oprava střechy Komenia. V roce 2007 proběhla rekonstrukce střechy, fasády, oken, chodníků, tělocvičny, sociálního zařízení a elektroinstalace.
V letech 2019 -2021 proběhla celková rekonstrukce školy - nová kotelna, výměna radiátorů, izolace tříd, nové podlahy, nová dřevěná okna, nová fásada, nové dveře, vstupní bezpečnostní systém, online objednávky stravy, nová jídelna, .....
Budova ZŠ Jevišovice
Budova ZŠ Jevišovice

Přednosti školy

Škola Jevišovice nabízí velké množství zájmových kroužků  a výuku dvou cizích jazyků – němčiny a angličtiny. Pořádá exkurze, návštěvy divadelních představení, lyžařský kurz, které doplňují učivo osnov základní školy, výlety a kulturní akce  pro veřejnost. Škola se intenzivně zaměřuje na výchovu žáků ke zdravému způsobu života a vztahu k životnímu prostředí.

Od 1.září 2007 učí škola podle vlastního vzdělávacího programu "Žít spolu". Pedagogové individuálně pracují s žáky se specifickými poruchami učení. Zvýšenou péči věnují nadaným žáků, prostřednictvím soutěží a olympiád.

Budova Komenium
Budova Komenium
Škola je vybavena několika odbornými učebnami: učebna fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, počítačová učebna, jazyková učebna. Pedagogové mají možnost ve výuce vyžívat dataprojektory a interaktivní tabuli. K dobrým výsledkům školy přispívá i klidná a příjemná atmosféra ve třídách i učitelském kolektivu.

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, příspěvková organizace
Jevišovice 34
Jevišovice 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
  • image 53
  • image 34
  • image 55
  • image 35
  • image 49
  • image 54

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign