Login

Zápis do 1. třídy

1. třídy v školním roce 2019/2020 - I.A, I.B

Na základě rozhodnutí ředitelství školy po konzultaci s MŠ a pedagogickými pracovníky prvních tříd budou žáci docházet do těchto tříd:

I.A

p.u. Mgr. Sokolová

I.B

Mgr. Eva Petříčková

1. Hodinka Patrik

1. Biegler Ondřej

2.Vařeková Patricie

2. Buchtela Karel

3. Hodinka Šimon

3. Dvořák Matěj

4.Holcer Marek

4.Binka Šimon

5. Loubek Adam

5. Maštalíř Ferdinand

6. Kysel Robin

6. Kubíček  Matyáš

7. Mandát David

7. Ludvík Radovan

8. Němec Jakub

8. Polášek Jakub

9. Novák Radovan

9. Sievers Leon Jeremy

10. Kudláčková Beáta

10.Majchrovič Sebastian

11. Kudláčková Lea

11. Šeiner Filip

12. Koukalová Anna

12. Nesnídalová Alice

13. Řiháčková Karolína

13. Veselá Kristýna

14. Doležalová Viktorie

14. Tomanová Amálie

15. Benešovská Adriana

15. Klimešová Veronika

 

16. Holcr Jan

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy šk. r. 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídyZápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.9.2017)

Zápis do prvních tříd proběhne ve škole ZŠ Jevišovice v I. třídě ve (bude upřesněno).

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Žádost o přijetí žáka do 1. třídy je uložena v odkazu Dokumenty (poslat naskenované emailem a originál stačí donést k zápisu).

Dítě se zápisu aktivně zúčastní. Stejně tak je vyžadována účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, jedině ten totiž může požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete  v Desateru pro rodiče (v sekci Dokumenty).

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena 1 nebo 2 třídy podle počtu zapsaných dětí.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od zápisu na webu školy (http://www.zsmsjevisovice.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu i s dítětem. V době zápisu se vyplní žádost, popř. donesete již vyplněný formulář, o odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí mít s sebou při zápisu).

Žádost o odklad povinné školní docházky je uložena v odkazu Dokumenty.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

 Pokud máte zájem o konkrétní čas zápisu napište na email školy jméno a příjmení žáka, jméno a příjmení zákonných zástupců. Jinak bude čas zápisu přidělen.
Pokud bude volno budete zapsáni do tabulky, popř. bude navržen jiný čas.


RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Jevišovice 34, Jevišovice, 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

E-mail: zs.jevisovice@skolyjm.cz

Www: www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign